Geschiedenis

Welke lessen kunnen we trekken uit het verleden? En hoe formuleren we, vanuit die ervaringen, antwoorden op hedendaagse prangende vragen?